Samaiden Group Berhad (Samaiden), pakar tenaga boleh diperbaharui (RE) yang terlibat terutamanya dalam kejuruteraan, pemerolehan, pembinaan dan pentauliahan (“EPCC”) sistem fotovoltaik solar (“PV”) dan loji janakuasa, hari ini mengumumkan keputusan kewangan bagi suku kedua berakhir 31 Disember 2023 (“S2 TK2024”).

Kumpulan mempamerkan prestasi yang luar biasa dengan hasil sebanyak RM48.8 juta, menandakan peningkatan 21.4% daripada RM40.2 juta pada suku yang sama tahun sebelumnya (“S2 TK2023”). Pertumbuhan ini terutamanya disebabkan oleh kemajuan kerja yang dipercepatkan bagi projek yang sedang berjalan.

Keuntungan sebelum cukai (“PBT”) bagi Q2 TK2024 mencecah RM4.2 juta, meningkat daripada RM3.5 juta pada suku yang sama tahun lepas, mencerminkan peningkatan 20.0%. Peningkatan PBT adalah sejajar dengan hasil yang lebih tinggi dan sebahagiannya diimbangi oleh peningkatan yuran profesional dan duti setem yang ditanggung untuk kemudahan bank tambahan.

Setakat ini, Samaiden mencatatkan hasil sebanyak RM95.0 juta, berbanding RM81.0 juta pada tahun sebelumnya, dan PBT sebanyak RM8.2 juta, meningkat daripada RM6.8 juta, mempamerkan trajektori pertumbuhan mampan Kumpulan dan strategi pengurusan yang berkesan.

Perbandingan suku ke suku seterusnya menyerlahkan lagi prestasi konsisten Samaiden dengan hasil dan PBT meningkat masing-masing daripada RM46.2 juta dan RM3.9 juta, pada suku sebelumnya sebelum (“S1 TK2024”).

Pengarah Urusan Kumpulan Samaiden, Ir. Chow Pui Hee berkata, pertumbuhan hasil yang menggalakkan kepada RM48.8 juta pada Q2 TK2024 adalah bukti penjajaran strategik syarikat dengan sektor TBB yang sedang berkembang pesat di Malaysia.

Pengarah Urusan Kumpulan Samaiden Ir. Chow Pui Hee

“Inisiatif teguh kerajaan, termasuk Program Kuasa Hijau Korporat (“CGPP”), pelancaran program solar berskala besar (“LSS”) kelima, dan penerusan program Tarif Elektrik Hijau (“GET”), menyediakan tanah yang subur untuk projek dan aspirasi masa depan kita. Dengan peralihan bercita-cita tinggi negara ke arah campuran 70% TBB menjelang 2050, Samaiden berada pada kedudukan yang sempurna untuk memainkan peranan penting dalam transformasi hijau ini. Pencapaian kami baru-baru ini, disokong oleh dasar sokongan ini, menekankan komitmen kami untuk memperkasakan masa depan tenaga mampan Malaysia,” katanya di sini hari ini.

Melihat ke masa hadapan, kedudukan strategik Samaiden diperkukuh lagi oleh inisiatif TBB komprehensif Malaysia dan penekanan yang kuat terhadap prinsip Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus (“ESG”). Promosi aktif ESG kerajaan, yang dicontohkan oleh pengenalan Platform Pelaporan ESG oleh Bursa Malaysia, membentangkan persekitaran yang kondusif untuk pertumbuhan Samaiden dan peranan penting Kumpulan dalam memajukan landskap TBB Malaysia.

Pada 31 Disember 2023, jumlah buku pesanan Samaiden berjumlah RM358.2 juta, yang dijangka menyumbang secara positif kepada Kumpulan untuk tiga tahun akan datang.

KOMEN ANDA

Sila masukkan komen anda!
Sila masukkan nama anda di sini