Propel Global Berhad (Propel Global), penyedia perkhidmatan minyak dan gas (O&G), hari ini mengumumkan keputusan kewangannya untuk suku ketiga tahun fiskal 2024 (S3 TK2024) dengan merekodkan hasil yang memberangsangkan sebanyak RM65.8 juta.

Ia merupakan peningkatan ketara sebanyak 166.1% daripada RM24.7 juta pada suku yang sama tahun sebelumnya (S3 TK2023).

Kumpulan melaporkan kerugian sebelum cukai (LBT) sebanyak RM2.1 juta untuk S3 TK2024 berbanding keuntungan sebelum cukai (PBT) sebanyak RM0.9 juta pada S3 TK2023.

Penurunan ini disebabkan terutamanya oleh perbelanjaan pentadbiran korporat yang lebih tinggi seperti caj profesional dan kos kakitangan. Perbelanjaan pada S3 TK2024 termasuk caj untuk pembayaran berasaskan saham/geran saham, dan pembayaran bonus insentif. Perbelanjaan ini adalah penting untuk mengekalkan dan melabur dalam modal insan kerana Kumpulan kebanyakannya didorong oleh perkhidmatan, oleh itu, orang adalah aset utama.

Dalam segmen O&G, pendapatan mencecah RM30.1 juta dan PBT berjumlah RM3.3 juta, mencerminkan peningkatan masing-masing daripada RM12.1 juta dan RM2.7 juta pada S3 TK2023.

Pertumbuhan ini didorong oleh projek berterusan seperti projek Kejuruteraan, Perolehan, Pembinaan & Pentauliahan (“EPCC”) dan projek Pengudaraan Pemanas Marin dan Penyaman Udara (“HVAC”).

Segmen Perkhidmatan Teknikal juga melaporkan prestasi kukuh dengan hasil sebanyak RM33.5 juta dan PBT sebanyak RM0.6 juta pada S3 TK2024, berbanding RM12.6 juta dan RM1.1 juta masing-masing pada S3 TK2023.

Peningkatan hasil ini disumbangkan terutamanya oleh projek pembinaan sebuah kilang elektronik di Chuping, Perlis, walaupun margin keuntungan daripada projek sedia ada adalah lebih rendah berbanding projek jangka pendek pada tahun sebelumnya.

Segmen Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) yang baru diperkenalkan menyumbang RM2.2 juta dalam hasil dan RM0.8 juta dalam PBT, mempamerkan kepelbagaian strategik dan kebolehsuaian Kumpulan.

Selain itu, Propel Global mengekalkan kedudukan tunai yang sihat dengan tunai dan setara tunai pada akhir tempoh pada RM20.3 juta untuk sembilan bulan berakhir 31 Mac 2024, di mana ia meletakkan Kumpulan untuk melaksanakan pembiayaan dalaman untuk projek masa depan.

Pengarah Eksekutif dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Propel Global, Angeline Lee berkata, keputusan Q3 TK2024 mencerminkan komitmen syarikat terhadap pertumbuhan strategik dan kebolehsuaian dalam persekitaran pasaran yang dinamik.

“Peningkatan ketara dalam hasil dan kedudukan aliran tunai kami yang sihat menunjukkan keupayaan kami untuk memanfaatkan peluang baharu dan melaksanakan projek kami dengan berkesan.

“Sebagai pasukan pengurusan baharu, kami memberi tumpuan untuk memanfaatkan kekuatan kami dan mengejar inisiatif pertumbuhan yang mampan untuk meningkatkan nilai bagi pemegang kepentingan kami,” katanya lagi.

Beliau menambah, “Kedudukan tunai yang sihat memastikan kami dapat memenuhi kewajipan kewangan kami tepat pada masanya, merebut peluang dan melabur dalam orang dan teknologi. Dengan aliran tunai kami yang sihat, kami mampu untuk terus memacu pertumbuhan selanjutnya untuk Propel Global.”

Melangkah ke hadapan, Propel Global akan menumpukan pada menyiapkan projek sedia ada sambil membida secara konsisten untuk projek baharu untuk memacu pertumbuhan yang mampan. Pasukan pengurusan baharu komited kepada penjajaran semula strategik dan kecekapan operasi, menetapkan perbezaan yang jelas daripada pendekatan pengurusan sebelumnya.

KOMEN ANDA

Sila masukkan komen anda!
Sila masukkan nama anda di sini