Sejajar dengan Matlamat Pembangunan Lestari (SDGs) Malaysia yang berani untuk tahun 2023, Synergy ESCO Sdn. Bhd. muncul sebagai pemain utama, bekerjasama dengan Lembaga Perumahan Dan Hartanah (LPHS) dan 12 majlis bandaraya di Selangor memperjuangkan prinsip-prinsip Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus (ESG) dan inisiatif hijau.

Syarikat tersebut yang berada di barisan hadapan penyelesaian kecekapan tenaga dan kelestarian, sedang mengubah landskap dengan pendekatan-pendekatan inovatif untuk mencapai strategi yang progresif untuk pembangunan negara.

Di bawah program utama program Sumber Cahaya dalam Kegelapan (Light Source in Darkness) , “Program Inisiatif Hijau”, Synergy ESCO sedang memimpin penyelesaian kecekapan tenaga yang kos-efektif dan mematuhi ESG untuk harta strata di Selangor untuk mengurangkan penggunaan tenaga pencahayaan dan jejak karbon dengan menggantikan tiub tradisional dengan lampu LED berpaten Synergy.

Yang menarik, transformasi ini disediakan tanpa kos permulaan untuk semua Jawatankuasa Pengurusan Bersama (JMB) dan Jawatankuasa Pengurusan (MC). Lampu LED ini mempunyai jangka hayat yang mengagumkan iaitu 150,000 jam, hanya menggunakan 5 watt kuasa sambil memancarkan 210 lumen/watt kecerahan.

Dengan pelaburan sebanyak RM400 juta, Synergy ESCO Sdn Bhd bertujuan untuk memasang lampu LED di lebih daripada 8,000 bangunan strata di Selangor menjelang tahun 2025. Usaha ini dijangka dapat menjimatkan lebih daripada 3,700,000 tan metrik emisi CO2, setara dengan menanam lebih daripada 100,000,000 pokok dalam tempoh 10 tahun.

Sehingga kini, syarikat ini telah berjaya memasang 119,471 lampu LED di bangunan strata di Selangor, yang berkesan mengurangkan 82,074 tan metrik emisi CO2 dalam tempoh 10 tahun.

Lampu LED ini mempunyai rekod prestasi yang cemerlang dengan kadar kerosakan yang rendah iaitu hanya 0.01%. Sepanjang lapan tahun yang lalu, mereka telah mengekalkan hampir tiada kerosakan, mencerminkan komitmen syarikat terhadap kualiti. Tambahan pula, lampu LED ini mengekalkan kecerahan yang mengagumkan iaitu 85% selama satu dekad, memastikan kecekapan tenaga dan ketahanan.

Kesan program ini telah mendalam, mendapat respons positif daripada JMB dan MC harta strata. Mereka tidak hanya mengalami pengurangan yang ketara dalam bil elektrik dan kos penyelenggaraan tetapi juga menikmati kualiti pencahayaan dan keselamatan yang lebih baik.

Terinspirasi oleh kejayaan ‘Program Inisiatif Hijau’, Synergy ESCO bukan sahaja mengubah landskap pencahayaan tetapi juga memupuk budaya kelestarian dan tanggungjawab. Ini lebih daripada sekadar satu inisiatif; ia adalah satu seruan untuk bertindak, satu komitmen terhadap alam sekitar kita, dan satu jemputan untuk meneruskan obor kelestarian.

Kerjasama Synergy ESCO dengan kerajaan Malaysia telah memberi sumbangan penting dalam menyokong matlamat berani negara untuk mencapai kekosongan karbon menjelang tahun 2050 melalui penyertaan aktif dalam pelbagai inisiatif hijau.

Berdasarkan komitmen ini, Synergy ESCO kini melangkah ke alam keselamatan makanan. Mengiktiraf peranan penting pertanian lestari dalam strategi pembangunan Malaysia, syarikat ini melibatkan diri dalam pertanian menegak digital, satu sistem hasil tinggi yang menanam tanaman dalam persekitaran yang terkawal dan dioptimumkan, menggunakan tanah, air, dan tenaga yang lebih sedikit.

Segar dari ladang ke meja, Synergy ESCO menjamin sayur-sayuran bebas racun perosak dan bekalan makanan yang lestari, selanjutnya mengukuhkan peranannya sebagai pemimpin pembangunan lestari dalam perjalanan Malaysia ke arah masa depan yang lestari.

Synergy ESCO kekal berdedikasi untuk memajukan SDGs, mengintegrasikan prinsip-prinsip ESG, dan mendorong inovasi merentasi sektor, akhirnya membentuk Malaysia yang lebih lestari dan tahan lasak. Visi “Go green now, no plan B. Light it up, pass it on!” berfungsi sebagai peringatan bahawa tiada alternatif untuk memelihara alam sekitar dan memupuk masa depan. Bersama-sama, kita boleh membuat perbezaan!