Jati Tinggi Group Berhad (Jati Tinggi), salah satu pemain dalam bidang industri kejuruteraan utiliti infrastruktur, mensasarkan untuk meraih RM18.04 juta dari tawaran awam permulaannya yang akan datang (IPO) di Pasaran ACE Bursa Malaysia Securities Berhad (Bursa Securities).

Kumpulan menyasarkan untuk mengumpul RM18.04 juta melalui terbitan 66.80 juta saham baharu berharga RM0.27 sesaham.

Modal yang akan diperoleh akan diperuntukkan untuk menyokong pertumbuhan Kumpulan, meningkatkan kapasiti operasi dan mengukuhkan kedudukan kewangannya.

Pengarah Urusan Jati Tinggi, Datuk Seri Lim Yeong Seong berkata, syarikat berusaha untuk mencapai kecemerlangan operasi dan menerima amalan yang mampan.

“IPO ini menandakan pencapaian penting; ia mencerminkan dedikasi kami terhadap kecemerlangan dan untuk kemampanan serta pertumbuhan dana yang akan dikumpul akan memainkan peranan penting dalam meningkatkan keupayaan kami dalam menyokong pertumbuhan masa depan kami kerana Kumpulan kami akan mempunyai akses kepada kumpulan sumber kewangan yang lebih besar yang akan memudahkan usaha Kumpulan kami untuk mendapatkan dan melaksanakan lebih banyak dan/atau projek yang lebih besar dalam masa depan,” katanya dalam kenyataan di sini, hari ini.

Mengulas lanjut Yeong Seong berkata, RM7 juta digunakan untuk pembayaran balik pinjaman bank; RM7.34 juta akan diperuntukkan untuk tujuan modal kerja am; RM0.20 juta akan dilaburkan dalam perbelanjaan modal, khususnya dalam perolehan mesin penarik; dan RM3.50 juta diperuntukkan untuk menampung anggaran perbelanjaan yang berkaitan dengan proses penyenaraian.

Ketua Kewangan Korporat TA Securities Holdings Berhad (TA Securities), Ku ​​Mun Fong berkata, prestasi Jati Tinggi sepanjang 3 tahun kewangan penuh yang lalu mempamerkan asas dan perancangan strategiknya.

“IPO ini merupakan langkah penting, ditetapkan untuk meluaskan jangkauan Jati Tinggi, mengukuhkan kedudukannya, dan mengukuhkan dirinya sebagai pemain terkemuka dalam industri kejuruteraan utiliti infrastruktur,” katanya.

TA Securities ialah Penasihat Utama, Penaja, Penaja Jamin dan Ejen Penempatan untuk IPO.