Seng Fong Holdings Bhd (Seng Fong) mengumumkan tawaran awam permulaannya (IPO) ke Bursa Malaysia telah terlebih langgan sebanyak 3.09 kali.

Pengarah Urusan Seng Fong, Er Hock Lai berkata, pihaknya ingin mengucapkan terima kasih kepada pelabur atas maklum balas mereka terhadap IPO syarikat yang merupakan petunjuk keyakinan mereka terhadap asas perniagaan yang dimiliki.

“Kami kini boleh melihat ke hadapan untuk meraih peluang daripada peningkatan permintaan pelanggan sedia ada serta daripada pelanggan baharu semasa kami meningkatkan pengeluaran melalui pengambilan lebih ramai orang untuk anjakan kedua dan melaksanakan inisiatif ESG untuk menjadikan perniagaan kami lebih mampan.” katanya di sini hari ini.

Pengarah Urusan Seng Fong, Er Hock Lai

IPO syarikat tersebut melibatkan penerbitan 160,874,300 saham seperti pecahan berikut iaitu tawaran runcit sebanyak 42,198,000.

Saham-saham itu diperuntukkan mengikut cara berikut iaitu 25,948,000 saham kepada orang ramai Malaysia dan 16,250,000 saham kepada pengarah dan pekerja Seng Fong yang layak dan anak-anak syarikatnya (Kumpulan) dan individu yang telah menyumbang kepada kejayaan Kumpulan.

Manakala penawaran institusi sebanyak 118,676,300 saham akan diperuntukkan menerusi 64,870,000 saham melalui penempatan persendirian kepada pelabur Bumiputera yang diluluskan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI); dan 53,806,300 saham melalui penempatan persendirian kepada institusi lain dan pelabur terpilih.

Sebanyak 3,968 permohonan untuk 106,046,800 Saham IPO dengan nilai RM79,535,100 telah diterima daripada orang ramai Malaysia, yang mewakili kadar lebihan langganan keseluruhan sebanyak 3.09 kali.

Bagi bahagian awam Bumiputera, sebanyak 2,097 permohonan untuk 31,762,400 Saham IPO telah diterima, yang mewakili kadar lebihan langganan sebanyak 1.45 kali.

Bagi bahagian awam Malaysia yang selebihnya, sebanyak 1,871 permohonan untuk 74,284,400 Saham IPO telah diterima, yang mewakili kadar lebihan langganan sebanyak 4.73 kali.

Sementara itu, 16,250,000 Saham IPO yang tersedia untuk para pengarah dan pekerja Kumpulan yang layak dan mereka yang telah menyumbang kepada kejayaan Kumpulan juga telah dilanggan sepenuhnya.

Hong Leong Investment Bank Berhad ialah Penasihat Utama, Penaja Jamin dan Ejen Penempatan untuk IPO.