KEMENTERIAN Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia (KPK) hari ini telah mengumumkan pelaksanaan Sistem Pengurusan Maklumat Bersepadu atau Integrated Manasik Monitoring System (IMAMS) berkuatkuasa hari ini ke atas semua 65 agensi pelancongan berstatus Muasassah di Malaysia yang dilesenkan dengan Lesen Khas Umrah sejak 1 Oktober 2017.

Timbalan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia, Datuk Wira Mas Ermieyati Samsudin, memaklumkan bahawa IMAMS ini merupakan satu lonjakan transformasi
dalam pengurusan kawal selia Umrah di Malaysia secara total yang menutup ruang-ruang
penipuan pakej Umrah di sepanjang nilai rantaian pengendalian Umrah dan memperkasakan
aktiviti pemantauan, penyiasatan dan penguatkuasaan pengendalian pakej Umrah yang berada di pasaran secara sistematik dan teratur.

“Kerajaan Malaysia turut mendapat persetujuan dan sokongan pihak Kedutaan Besar Arab
Saudi di Kuala Lumpur ke atas pelaksanaan Lesen Khas Umrah dan penggunaan Sistem
IMAMS ini. Mulai 15 Disember 2017, Sistem IMAMS adalah satu-satunya akses rasmi kepada
permohonan Visa Umrah yang akan diproses oleh Konsul Kedutaan Besar Arab Saudi di
Malaysia,” katanya.

Far left :
Ali Ibrahim Alheji, First Secretary (Visa) Royal Embassy of Saudi Arabia, Fawaz Tanaf Alotaibi, Vice Ambassador, Datuk Wira Mas Ermieyati Samsudin, Deputy Minister of Tourism and Culture Malaysia, Yahati Awang, Deputy Secretary General of Tourism and Culture Malaysia and
Mr Khalid S. Halawani, Commercial Counselor, Commercial Counselor Royal Embassy of Saudi Arabia.

Pelaksanaan sistem IMAMS ini akan mengatasi dan menutup ruang-ruang penipuan di dalam
rantaian pelaksanaan pakej Umrah daripada terus berlaku melalui pengwujudan:

i. pangkalan data dan proses pemantauan induk ke atas pengendalian pakej Umrah di
Malaysia;

ii. platfom memohon kelulusan pakej Umrah dan iklan oleh Kementerian sebelum ianya
dipasarkan kepada orang awam;

iii. integrasi pangkalan data pendaftaran Pegawai Pemasaran Umrah yang dilantik agensi
pelancongan berlesen;

iv. pemberian akses kepada semua pihak berkepentingan khususnya Kementerian dan
jemaah itu sendiri dengan maklumat secara langsung untuk menyemak status semasa
tempahan mereka; dan

v. notifikasi pengemaskinian maklumat secara berkala setiap pelaksanaan tempahan item
di dalam pakej Umrah terutamanya tempahan berkaitan penerbangan, penginapan,
permohonan Visa Umrah dan insurans takaful jemaah yang telah dipertanggungjawabkan kepada agensi pelancongan.

Mas Ermieyati berkata, “Pelaksanaan sistem IMAMS ini melibatkan caj pada kadar RM45/jemaah. Kadar tersebut adalah yang paling rendah di dunia berbanding negara-negara lain yang mengguna pakai sistem seumpamanya dalam menguruskan jemaah Umrah seperti di Jordan, Mesir dan Sudan. Sistem IMAMS ini juga adalah komprehensif, bersepadu dan juga bersesuaian (compatible) dengan sistem milik Kerajaan Arab Saudi yang membolehkannya dihubungkan secara terus khususnya dengan sistem Kementerian Luar Negeri Arab Saudi bagi permohonan Visa Umrah,” katanya dalam sidang media yang diadakan di pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia, Putrajaya.

Tambah beliau, “Selain aspek pemantauan secara bersepadu, sistem IMAMS ini dapat
memastikan setiap jemaah umrah turut dilindungi insurans takaful Umrah dengan perlindungan yang komprehensif. Selaras dengan Akta Industri Pelancongan 1992 [Akta 482], setiap jemaah Umrah adalah wajib dilindungi oleh insurans takaful semasa mengerjakan Umrah atau Ziarah”.

“Sistem IMAMS menawarkan perlindungan takaful yang komprehensif kepada agensi
pelancongan bagi jemaah kendaliannya pada kadar premium yang munasabah iaitu
RM40/jemaah. Kadar ini adalah terendah di pasaran bagi skim takaful perjalanan yang
komprehensif dan memenuhi kehendak Kementerian. Secara rumusannya, caj keseluruhan
yang terlibat bagi penggunaan sistem IMAMS ini dan perlu dimasukkan ke dalam harga pakej
Umrah sedia ada bagi setiap jemaah adalah sebanyak RM90.10 (termasuk GST RM5.10),”
jelasnya.

Datuk Wira Mas Ermieyati Samsudin (tengah) bersama Yahati Awang, Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan (kiri) dan Fawaz Tanaf Alotaibi, Vice Ambassador Kingdom of Saudi Arabia

Sehingga 22 November 2017, Kementerian telah pun melesenkan sebanyak 234 buah syarikat pengendali Umrah yang terdiri daripada 65 syarikat pelancongan berstatus Muasassah (LKU) dan 169 syarikat pelancongan bukan berstatus Muasassah (sub-LKU).
Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia melaksanakan inisiatif ini di bawah
payung Majlis Kawal Selia Umrah dalam pelaksanaan LKU dan penggunaan Sistem IMAMS
pada hari ini dapat menambah baik pengendalian industri Umrah dan seterusnya membanteras sebarang manipulasi dan penipuan pakej-pakej Umrah demi menjaga kepentingan agama, negara dan umat Islam di Malaysia.

KOMEN ANDA

Sila masukkan komen anda!
Sila masukkan nama anda di sini