Agensi kerajaan Selangor ini diberi mandat untuk menerajui transformasi digital negeri dengan membangunkan bakat dan memperkasakan perniagaan Pandemik Covid-19 dilihat telah membantu mempercepatkan kadar penggunaan digital dalam bidang perniagaan di Malaysia supaya dapat terus bertahan dan meraih keuntungan dalam suasana ekonomi yang tidak menentu.

Meskipun aspek pendigitalan adalah penting, banyak perniagaan dan PKS masih bergelut untuk menguasai dunia digital disebabkan kurang pengetahuan, kemahiran dan pengalaman untuk beralih daripada model perniagaan tradisional.

Menyasarkan untuk menerajui transformasi digital Selangor untuk menjadi hab digital Asia Tenggara, Perbadanan Teknologi Maklumat & Ekonomi Digital Selangor (Sidec), giat menjalankan usaha membangunkan bakat asli digital dan memberikan sokongan kepada perniagaan sejak beberapa tahun kebelakangan ini.

Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) merupakan tulang belakang ekonomi negara dengan 98.5% perniagaan di Malaysia terdiri daripada PKS. Daripada jumlah itu, Selangor mempunyai bilangan PKS tertinggi, iaitu 19.8% .

Winners of the Malaysia Top E-Commerce Merchant Awards 2021

Walaupun mewakili segmen ekonomi yang besar, sebahagian besar PKS masih ketinggalan dalam perlumbaan ke arah digital ketika penularan Covid-19 kerana sebahagian daripada mereka mempunyai tahap kesedaran dan pengetahuan yang rendah tentang pembiayaan dan teknologi berkaitan transformasi digital perniagaan.

Tinjauan oleh SME Corp dan Huawei menunjukkan bahawa 60% daripada jumlah PKS tidak mengetahui tentang pilihan pembiayaan yang ada.

“Berbanding negara seperti Filipina, Vietnam dan Singapura, kadar penggunaan digital di sini berada pada kadar kemajuan yang perlahan sehingga kita ketinggalan berbanding negara jiran. Oleh itu, lebih banyak bantuan perlu diberikan kepada PKS tempatan dalam perlumbaan digital ini.

“Sebagai agensi kerajaan yang diberi mandat, Sidec komited untuk mencipta ekosistem
digital yang inovatif yang akan memberi inspirasi kepada bakat baharu dalam pendigitalan yang akan membantu membina syarikat teknologi serantau berdaya saing yang akhirnya mendorong Selangor menjadi hab digital Asia Tenggara,” kata Yong Kai Ping, Ketua Pegawai Eksekutif Sidec.

CEO of Sidec Yong Kai Ping

Sidec pada mulanya ditubuhkan di bawah nama Majlis Teknologi Maklumat & E-Dagang Selangor (Sitec) pada 2015 untuk menjadikan negeri Selangor hab perdagangan dan perdagangan serantau dengan membina ekosistem digital simbiotik.

Pada tahun 2015 hingga 2020, Sidec telah menyenaraikan 650 syarikat menyertai program Online 100 & Brands 100 sehingga mencapai jumlah nilai barangan kasar (GMV) berjumlah RM650 juta. Sejak 2018, agensi itu juga telah melahirkan sejumlah 120 syarikat pemula melalui Selangor Accelerator Programme (SAP).

Melalui Kempen Selangor E-Bazar, beberapa peniaga mencatatkan lonjakan jualan daripada antara RM2,000 hingga RM3,000 dalam sebulan, kepada RM12,000 hingga RM30,000 dalam tempoh sama melalui e-baucar. Dengan hanya sejumlah RM7 juta diperuntukkan untuk inisiatif itu, kempen ini berjaya membantu peniaga terbabit mencecah jualan langsung berjumlah RM144 juta.

Sejak April 2021, kerajaan negeri Selangor, melalui Sidec, menyalurkan RM5 juta kepada 1,048 perusahaan kecil dan sederhana (PKS) melalui Geran Padanan Digitalisasi PKS Selangor. Melalui geran itu, PKS boleh memperoleh geran padanan sehingga RM5,000 untuk menggalakkan mereka mengambil langkah pertama dalam mendigitalkan perniagaan mereka.

Menjelang akhir Oktober 2021, 1,047 PKS telah berjaya mendigitalkan perniagaan mereka dalam 5 bidang utama iaitu Sistem HR & Gaji, Perakaunan Awan, Pemasaran Digital, e-Dagang dan Gerbang Pembayaran.

Hasilnya, kebanyakan PKS yang terbabit dalam sektor perkhidmatan, pembuatan, F&B, peruncitan/perdagangan, pendidikan dan logistik telah menyaksikan peningkatan jualan dan meminimumkan kos operasi.

“Kami juga berbesar hati untuk berkongsi bahawa inisiatif itu telah memberi manfaat bukan sahaja kepada penduduk di kawasan bandar tetapi mereka yang berada di pinggir bandar seperti di Ijok, Kuala Selangor dan Serendah turut menerima manfaatnya.

Ketika kami memulakan program pendigitalan ini, kami ingin memastikan tiada yang ketinggalan supaya penggunaan teknologi dapat merangkumi semua rakyat Selangor,” tambah Yong.

Sidec akan terus memperkukuh dan mengembangkan ekosistem digital Selangor untuk
PKS dan mengurangkan jurang digital untuk perniagaan di negeri ini dengan melahirkan bakat digital dan mempercepatkan syarikat pemula tempatan menjadi ikon teknologi serantau.

Kekurangan kemahiran pendigitalan dalam kalangan PKS, iaitu jualan dan pemasaran, pengurusan perniagaan dan kemahiran teknikal Teknologi Maklumat (IT), akan terus
menjadi penghalang kepada potensi perniagaan dan ekonomi.

Berdasarkan keadaan literasi digital dalam kalangan rakyat Malaysia, sebanyak 75% penduduk memiliki kemahiran asas ICT dan hanya 15% dilengkapi dengan kemahiran ICT lanjutan.

Menyedari kekurangan bakat digital sebagai pemacu utama dalam mengguna pakai teknologi tanpa sempadan, Sidec akan sentiasa berusaha untuk melahirkan lebih ramai
bakat untuk menjadikan Selangor sebagai hab digital ASEAN.

Untuk mencapai matlamat ini, Sidec akan terus menambah baik programnya, termasuk
Selangor Online 100 dan Brands 100, Kelas E-Dagang, Masterclass dan Selangor Accelerator Programme (SAP). Program pemecut yang memfokuskan kepada industri
fesyen dan permainan video juga sedang dalam perancangan.

Baru-baru ini, Sidec juga telah menganjurkan edisi keenam Konvensyen Bandar Pintar dan Ekonomi Digital Selangor. Sebagai salah sebuah acara tahunan utama Sidec sejak 2016, ia dianggap sebagai konvensyen bandar pintar utama dan ekonomi digital Asia Tenggara dengan matlamat untuk membentuk rangka kerja dan penyelesaian untuk masa depan bandar pintar dan ekonomi digital rantau ini.

Bertemakan Transformasi Digital Ke Arah Pemulihan Ekonomi, konvensyen pada 2021 itu merupakan konvensyen hibrid pertama dan menyaksikan penyertaan peneraju industri, PKS, ahli akademik dan wakil daripada sektor kerajaan dan swasta, meliputi topik Fintech, Agritech, Travel Tech, Pemasaran Digital, dan Pendigitalan PKS.

Sidec turut meramalkan teknologi kewangan dan kecerdasan buatan (AI) akan menjadi pemacu seterusnya dalam evolusi digital, dan tumpuan akan datang SAP adalah kepada dua teknologi itu.

Dengan menceburi bidang ini, Sidec berharap dapat melahirkan lebih ramai bakat dalam bidang ini dalam usaha Selangor untuk menjadi Negeri Pintar terkemuka di Asia Tenggara menjelang 2025.