Yew Lee Pacific Group Berhad (Yew Lee), pengeluar berus industri serta perkakasan perdagangan dan alat ganti jentera industri, hari ini mengumumkan bahawa Kumpulan mencatatkan hasil sebanyak RM5. 7 juta untuk suku ketiga berakhir 30 September 2023 (“S3 TK2023”).

Pada S3 TK2023, Yew Lee melaporkan hasil sebanyak RM5.7 juta, berbanding RM6.1 juta pada suku yang sama tahun sebelumnya. Perubahan ini disebabkan oleh variasi dalam pesanan jualan.

Manakala perniagaan pembuatan Kumpulan kekal menguntungkan, menyumbang secara positif kepada keseluruhan kewangan.

Bagaimanapun, keseluruhan sedikit kerugian selepas cukai sebanyak RM0.1 juta dicatatkan bagi suku ini, berbanding keuntungan selepas cukai sebanyak RM0.8 juta dalam tempoh yang sama tahun lepas.

Ini sebahagian besarnya disebabkan oleh cabaran yang dihadapi dalam segmen perniagaan perdagangan, yang mengimbangi keuntungan daripada pembuatan.

Pecahan hasil bagi S3 TK2023 menunjukkan bahawa segmen pembuatan menyumbang RM3.5 juta, manakala segmen dagangan menyumbang RM2.2 juta. Segmen pembuatan Yew Lee menunjukkan prestasi berdaya tahan, mencapai keuntungan operasi sebanyak RM0.3 juta. Sebaliknya, segmen dagangan menghadapi beberapa halangan, mengakibatkan kerugian operasi sebanyak RM0.3 juta.

Pada asas suku ke suku, hasil meningkat kepada RM5.7 juta pada S3 TK2023 daripada RM5.1 juta pada suku sebelumnya, peningkatan sebanyak 11%. Ini disebabkan oleh peningkatan sedikit dalam pesanan jualan. Kerugian selepas cukai suku itu sebanyak RM0.1 juta bertambah baik daripada kerugian RM0.4 juta pada suku sebelumnya, dipengaruhi oleh perbelanjaan cukai pendapatan dan perbelanjaan pentadbiran yang lebih tinggi pada suku sebelumnya, sebahagiannya diimbangi oleh peralihan ke arah produk margin lebih tinggi.

Pengarah Urusan Yew Lee Ang Lee Leong berkata walaupun industri sarung tangan getah terus menjadi sektor penting, pihaknyabsedang aktif meneroka jalan baharu untuk pertumbuhan.

“Komitmen kami untuk mempelbagaikan jangkauan pasaran kami dan meningkatkan kecekapan operasi kami kekal teguh. Kami optimis tentang masa depan dan percaya bahawa inisiatif strategik kami akan membolehkan kami menjana pendapatan yang lebih tinggi dan memastikan daya tahan Yew Lee dan kestabilan jangka panjang dalam pasaran global yang dinamik. Di samping itu, segmen dagangan kami akan berusaha untuk mendapatkan kontrak yang lebih besar dan lebih konsisten serta mampan sebagai sebahagian daripada strategi pemulihan berterusan kami,” katanya di sini hari ini.

Mengulas lanjut katanya, selaras dengan strategi Kumpulan untuk mengembangkan kehadiran pasarannya, Yew Lee sedang menubuhkan anak syarikat baharu di Thailand, memfokuskan pada pembuatan berus industri.

Keputusan ini dibuat selepas penilaian teliti pasaran Thailand, di mana permintaan yang stabil untuk berus industri telah dikenal pasti. Kumpulan melabur RM9 juta daripada hasil IPOnya untuk usaha niaga ini, dengan RM5.5 juta diperuntukkan untuk membeli mesin dan peralatan pembuatan tambahan, dan RM3.5 juta untuk kos persediaan dan keperluan modal kerja. Setakat ini, pelaburan sebanyak RM1.2 juta telah dibuat ke arah pengembangan ini.

Penerokaan Yew Lee ke Thailand adalah langkah strategik untuk mengukuhkan kedudukan pasaran Kumpulan dan meningkatkan daya saingnya di rantau Asia Tenggara.

Sehingga 23 November 2023, harga saham Yew Lee berada pada RM0.37, dengan modal pasaran sebanyak RM197.7 juta.